Brandisolering

Vi utför kompetent och säker brandisolering i Stockholm med omnejd. Med rätt brandisolering skyddar du bärande konstruktion och förhindrar spridning och skador när det brinner.

Brandisolering betyder att man isolerar med material som klarar att stå emot mycket höga temperaturer. På det viset minskar man risken att konstruktioner fattar eld när det uppstår en brand. Ett mycket bra sätt att lindra skador på byggnader när det börjar brinna.

Dålig brandisolering medför stora risker

Dålig brandisolering är den största orsaken till att eld och rök sprids längs vanliga installationer för el, vatten och ventilation. Detta orsakar ofta farliga bränder inom alla typer av byggnation.

Stenull har utmärkta egenskaper i att stå emot brand. Detta material har dessutom lång hållbarhetstid och är även ett bra material att använda för att skydda mot höga ljud. Stenull är brandsäkert, flexibelt och kan användas för isolering av ett flertal olika områden i byggnader. Men det finns även fler material som fungerar som brandisolering.

Viktigt med regelbundna kontroller av brandisolering - Brandisoleringar skall kontrolleras regelbundet. Detta är av största vikt eftersom väl genomförd brandisolering kan skilja ett enkelt tillbud från en katastrof.

Att stänga inne branden är en effektiv och billig åtgärd för att höja brandsäkerheten. Isoleringen fungerar dessutom dygnet runt utan det går något larm och det behövs heller ingen personal på plats för att släcka branden.

Välkommen att kontakta oss på Brandkraft för offert eller mer information. Vi kan bli kompetenta och trygga expert på brandisolering.

Att stänga inne branden är en effektiv och billig åtgärd för att höja brandsäkerheten. Isoleringen fungerar dessutom dygnet runt utan det går något larm och det behövs heller ingen personal på plats för att släcka branden.

Välkommen att kontakta oss på Brandkraft för offert eller mer information. Vi kan bli kompetenta och trygga expert på brandisolering.

Bygg med förtroende, skydda med precision.