Brandtätning

För att din byggnad ska bli helt brandsäker så är det av största vikt med korrekt brandtätning. På Brandkraft har vi kompetensen att utföra säker och trygg brandtätning i Stockholm.

När det börjar brinna är det mycket viktigt att förhindra att branden sprids. Ett sätt att åstadkomma detta är att stänga in branden med hjälp av brandtätning. Har man utrustat en byggnad med ordentlig brandtätning så kan en brand begränsas, vilket gör att jobbet blir mycket enklare för brandsläckningspersonalen att släcka elden.

Brandtätning – mer fakta

Brandtätning är en stark garanti för brandsäkerhet i en byggnad. Den fungerar utan att någon släckutrustning behöver hanteras, något larm aktiveras eller att räddningstjänsten behöver rycka ut. Att stänga in branden är ett billigt och effektivt skydd som fungerar lika bra året om.

Bränder som sprids mellan våningsplan är en vanligt förekommande brandfara i moderna byggnader. Även kabel- och ventilationsstråk innebär en risk för spridning av bränder, då rök och gaser som lätt antänds sprids med hög hastighet. Andra säkerhetsåtgärder som branddörrar och brandcellsgränser räcker inte till om branden i stället kan sprida sig i olika hålrum, som ovanför innertak eller i ventilationsschakt.

Brandtätning är viktigt när olyckan är framme - Att återtäta brandcellsgränser efter att en hantverkare installerat nya kablar, rör eller ventilationssystem med brandtätning är en ofta eftersatt åtgärd som kan betyda mycket när väl olyckan är framme.

Vi har ett brett sortiment av material för brandtätning. Välkommen att kontakta oss på Brandkraft – experten på brandtätning i Stockholm.

Vi har ett brett sortiment av material för brandtätning. Välkommen att kontakta oss på Brandkraft – experten på brandtätning i Stockholm.

Säkerhet du kan lita på, när varje sekund räknas