Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning Stockholm

Brandskyddsmålning är en annan viktig brandsäkerhetsåtgärd som vi utför åt våra kunder i Stockholm med omnejd. Den huvudsakliga funktionen är att utöka tiden det tar för en brand att sprida sig och ge räddningspersonal och brandkår viktig tid att utföra sitt arbete.

Brandskyddsmålning med service och kvalitet fokus

Men rätt färg på ytskikten kan du både spara tid och rädda liv. Den skyddande färgen inte bara hindrar uppkomst och spridning av eld, den minskar dessutom både rökutveckling och höjda temperaturer, två andra faktorer som är mycket viktiga under en räddningsinsats.

När vi utför en brandskyddsmålning i Stockholm är har vi alltid kvalitet och servicemedvetenhet i fokus och vi arbetar kostnadseffektivt och professionellt. Vi utför brandskyddsmålningen med precision och med de senaste teknikerna och bästa färgerna. Vi arbetar alltid i så hög mån som möjligt med produkter och metoder som ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt.

Fungerar både på trä och stål

Brandkraft utför brandskyddsmålning på alla typer av trä- och stålkonstruktioner. Vi brandskyddsmålar exponerade ytor och använder miljövänlig brandskyddsfärg. Brandskyddsfärgerna vi använder har högsta brandklassning och finns i ett flertal olika färger.

Vill du säkra en byggnad från brand? Välkomna att ta kontakt med oss – vi kan bli din trygga leverantör av brandskyddsmålning i Stockholm. Vi hör av oss så snart som möjligt med offert eller vidare information om våra tjänster.