Fogning

Fogning är ett annat av våra specialområden. Många kunder i Stockholm har dragit stor nytta av våra kunskaper om fogning, oavsett om det handlar om brandfogning, ljudfogning, estetisk fogningar eller tätningsfogar. Vi utför alla typer av fogningar med rätt material för att säkerställa såväl brandsäkerhet som gällande decibelkrav.

Fogning ger ökad livslängd

En väl utförd fogning ger stor effekt. Det påverkar det estetiska intrycket samtidigt som det även bidrar till ökad livslängd för material och byggnader. En tät konstruktion ger lägre energiförbrukning och mindre inträngning av fukt i materialen. Att byta ut gamla fogar sparar både tid och pengar. Våra hantverkare är specialister på fogning och har den rätta materialkunskapen och erfarenheten av att utföra ett bra jobb. Vi ka hjälpa dig med fogning och skumtätning av exempelvis fönster, dörrar och betongskarvar.

Brandfogning - En brandfogning innebär att man fogar där det finns krav på brandsäkerheten i fastigheten eller anläggningen. Denna typ av fogning är exempelvis vanlig kring dörrpartier, tak och vägganslutningar. Alla de produkter vi använder uppfyller gällande krav på brandsäkerhet.

Ljudfogning

Fogning som fungerar som ljudisolering är en annan av våra spetskompetenser. Vi kan ljudfoga många typer av lokaler som behöver en bra isolerad ljudmiljö, exempelvis skolsalar, hotell, konferensrum och sammanträdesrum.

Välkommen att kontakta oss på Brandkraft – din erfarna och trygga expert på fogning i Stockholm.

Ljudfogning

Fogning som fungerar som ljudisolering är en annan av våra spetskompetenser. Vi kan ljudfoga många typer av lokaler som behöver en bra isolerad ljudmiljö, exempelvis skolsalar, hotell, konferensrum och sammanträdesrum.

Välkommen att kontakta oss på Brandkraft – din erfarna och trygga expert på fogning i Stockholm.

Hållbart skydd och sömlös känsla i ett enda drag